საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სტაჟირება საქართველოს გენერალურ საკონსულოში სან-ფრანცისკოში

საქართველოს გენერალური საკონსულო სან-ფრანცისკოში 2022 წლის 12 სექტემბრიდან აცხადებს სტაჟირების კონკურსს

საბუთები მიიღება 2022 წლის 12 სექტემბრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით: ConsulateSF@mfa.gov.ge.


სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის ეტაპები:

განაცხადების გადარჩევა;
გასაუბრება.

კონკურსის თემატიკა:

საქართველოს კანონი "დიპლომატიური სამსახურის შესახებ"
საქართველო-აშშ-ის ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები

სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის მიზანია სტაჟიორთა მომზადება, გადამზადება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  • ქართული და ინგლისური ენების სრულყოფილი ცოდნა;
  • კანდიდატი უნდა იყოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან გააჩნდეს უმაღლესი/პროფესიული განათლება;
  • დაკისრებული მოვალეობების პასუხისმგებლობით შესრულება;
  • კომუნიკაბელურობა;
  • ანგარიშვალდებულება;
  • ანალიტიკური აზროვნება;
  • გუნდური მუშაობის უნარი;
  • შესაბამისი ტექნიკური უნარ-ჩვევები.

სან-ფრანცისკოში საქართველოს გენერალურ საკონსულოში სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით უნდა წარადგინოს:

ა) განაცხადი სტაჟირების გავლის შესახებ (იხ. დანართი);

ბ) ავტობიოგრაფია;

გ) დიპლომის ასლი/ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან/საზღვარგარეთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

დ) პასპორტის ასლი;

ე) ადგილსამყოფელ ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის (ცხოვრების) დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის მოქმედების ვადა აღემატება სტაჟირების გავლის პერიოდს;

ვ) ერთი ფოტოსურათი (3X4).

ზ) ნასამართლობის შესახებ ცნობა.

სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის ეტაპების/გასაუბრების თარიღი დამატებით ეცნობებათ კონკურსის მონაწილეებს.

სტაჟირების შედეგების დადებითი შეფასების შემთხვევაში, სტაჟიორს ეძლევა სტაჟირების წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

სტაჟირება არ არის ანაზღაურებადი.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 

ტელ.: +1 415 528 3706

ელ. ფოსტა: ConsulateSF@mfa.gov.ge

(იხ. სტაჟირების გავლის წესი)