საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონსულო აღრიცხვა

 

საზღვარგარეთ მყოფი ნებისმიერი მოქალაქე უფლებამოსილია დადგეს საკონსულო აღრიცხვაზე

საკონსულო აღრიცხვა არის საქართველოს მოქალაქეთა საზღვარგარეთ დროებით, ან მუდმივად ყოფნის ფაქტის აღრიცხვა.  საკონსულო აღრიცხვაზე შეიძლება დადგეს საზღვარგარეთ დროებით მყოფი ან მუდმივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი და პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელი პირი.
საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა უფასოა.

საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა შესაძლებელია ვებ გვერდის გამოყენებით:

საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა